Privacyverklaring

BuDor webshops geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld.
Je persoonlijke gegevens hebben we nodig als je iets wilt bestellen. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat lees je in deze Privacyverklering. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via onderstaande contactgegevens:

E-mail          klantenservice@budor.nl
Telefonisch    +31 591 330 042
Schriftelijk    BuDor webshops
                   Oosterdiep WZ 29
                   7881 GL  Emmer-Compascuum
De contactpersoon voor privacyzaken is: Kerstin BuscopBuDor webshops
Slingerwinkel.nl is onderdeel van BuDor webshops, gevestigd aan Oosterdiep WZ 29 te Emmer-Compascuum. BuDor webshops is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Gebruik van persoonsgegevens
Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Hieronder lees je welke gegevens we verwerken en waarvoor:

Je bestelling leveren
Voor je bestelling hebben we nodig:
  • je voor- en achternaam;
  • adres;
  • e-mailadres;
  • betaalgegevens;
Daarmee kunnen we je bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over je bestelling. We geven je gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan onze betaalpartner en de bezorgdienst.

We vragen ook je geslacht en telefoonnummer. Maar deze gegevens zijn niet verplicht om in te vullen. We gebruiken je geslacht alleen voor de juiste tenaamstelling in e-mails. En je telefoonnummer is handig als we een vraag hebben over je bestelling.


Account en Spaarpuntensysteem
Je kunt ervoor kiezen om een account aan te maken op onze website. Bij elke bestelling (vanaf een bepaald bedrag) ontvang je dan spaarpunten. Voor je account worden de persoonsgegevens opgeslagen, die je bij je bestelling invult. Je kunt ten alle tijden je account inzien, wijzigen of laten verwijderen. Bij het verwijderen worden de gespaarde punten ook verwijderd.


CCV Shop
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCV Shop. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. CCV Shop heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. CCV Shop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten, verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. CCV Shop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

One.com
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van one.com. One.com verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. One.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. One.com is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Voor ons regulier zakelijks e-mailverkeer maken wij ook gebruik van one.com. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. One.com heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.


MyParcel
Sturen wij je bestelling als pakket? Dan maken wij gebruik van de diensten van MyParcel. We delen in dat geval je naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel onderaannemers inschakelt, stellen zij je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Hiervoor hebben wij toestemming gegeven. MyParcel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

iDEAL en PayPal betalingen
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van onze betaalpartner Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Mollie’s eigen Privacyverklaring is te vinden op hun website.


Klantenservice
Je kunt met ons bellen, mailen, appen en contact opnemen via facebook. Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van je gegevens en maken we soms  aantekeningen die we bewaren. Handig als je ons nog een keer nodig hebt.
 

Beoordelingen
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert de door jou opgegeven naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam, e-mailadres, customer ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Nieuwsbrieven

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. Voor aanmelding hebben we je e-mailadres nodig. Wij sturen onze nieuwsbrieven met Laposta.
Laposta zal jouw naam en mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke nieuwsbrief zie je de ‘afmelden’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer en je e-mailadres wordt dan verwijderd uit ons e-mailbestand. Simpel toch?
Laposta heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Laposta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.
Laposta behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.


Verbetering van onze website
We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening en website te verbeteren. Daarvoor gebruiken we cookies. Onderaan lees je hier meer over.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Beveiligen en bewaren

Alle gegevens die je bij ons achterlaat, bewaren we veilig. Dat nemen we heel serieus. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op per
e-mail of telefonisch (0591 – 330 042)

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat we de gegevens bewaren totdat je aangeeft niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je bestelling hebben vervaardigd.Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van de betalingen. En bij een pakketje  geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, sluiten wij met deze partij een overeenkomst. Hierin leggen wij vast dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan BuDor webshops op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.


Bijzondere persoonsgegevens
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen wanneer onze webwinkel of de regels rondom privacywetgeving wijzigen. Je kunt de actuele versie van onze Privacyverklaring raadplegen op onze website.

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien, te laten aanpassen, beperken of verwijderen.

Neem dan contact op met onze klantenservice. Je ontvangt binnen 10 dagen een reactie op je verzoek op het bij ons bekende e-mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je geldig identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de 
‘KopieID’ app voor gebruiken.


Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van BuDor webshops. Als je bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Voor het laatst bijgewerkt in augustus 2020

 

Jouw voordelen op een rij:

+ Op werkdagen vóór 16.00 uur besteld en betaald = zelfde dag verzonden*
+ Verzendkosten naar gewicht*: vanaf € 2,50 (NL)
+ Vanaf € 50,- GRATIS verzenden (NL)
+ Niet goed = geld terug
+ Alles uit voorraad leverbaar
+ Aangesloten bij:
    Keurmerk webwinkel

Let op: door drukte bij PostNL kan de bezorging van je bestelling wat langer duren!
 

Geen aanbieding missen? Meld je aan voor onze nieuwsbriefAanmelden

Handig om te weten

Verzendkosten afhankelijk van gewicht:
- brievenbuspost (zonder track&trace) vanaf € 2,50 tot € 3,99 (Nederland)
- pakket € 5,75 (met t&t binnen Nederland)
- BL / DL verzending max € 8,95
- GRATIS verzenden vanaf € 50,- 
  (vanaf € 80,- naar België en Duitsland)

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = zelfde dag verzonden

Veilig betalen via iDEAL/Bancontact, PayPal, of Overboeking

90 dagen retourgarantie: niet goed = geld terug!

Slingerwinkel.nl is onderdeel van BuDor webshops

Vertrouwd online kopen

Wij zijn aangesloten bij Webwinkelkeur:
vertrouwd online winkelen

Klantenservice

info@slingerwinkel.nl
Telefoon  : 0591 - 330 042


Wij zijn van maandag t/m vrijdag te bereiken van 9 tot 18 uur,
en op zaterdag van 10 tot 13 uur

Ons bezoeken? Helaas is dit in verband met de Corona maatregelen tijdelijk niet mogelijk.

KvK 78453690
Slingerwinkel.nl is onderdeel van BuDor webshops en gevestigd in Emmer-Compascuum

Alle bedragen zijn inclusief BTW - Powered by CCV Shop webwinkel software

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Met deze cookies kunnen wij jouw internetgedrag (anoniem) binnen onze website volgen en verzamelen. Sommige cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Andere om je bezoek makkelijker te maken, zodat je bijvoorbeeld informatie kunt delen via social media. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Meer weten? Lees ons cookiebeleid.