Download algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Identiteit
Artikel   2 - Bestelling en verzending
Artikel   3 - Betaling
Artikel   4 - Ruilen en retourneren
Artikel   5 - Aansprakelijkheid
Artikel   6 - Prijzen en verzendkosten
Artikel   7 - Overmacht
Artikel   8 - Privacy Statement
Artikel   9 - Conformiteit en Garantie
Artikel 10 - Klachtenprocedure en Geschillen
Artikel 11 - Algemeen

 

Artikel 1. Identiteit

1.1
Bedrijfsgegevens:
BuDor webshops
Hendrik Broertjesstraat 27
1785 ER  Den Helder
KvK 55037747
IBAN NL70 KNAB 0766 8527 09
 
1.2
De volgende webshops zijn onderdeel van BuDor webshops:
Slingerwinkel.nl
Slingerklemmen.nl
Inpakwinkel.nl
JouwNaamslinger.nl
GroeimeterStickers.nl
DIYBallonnen.nl

Al deze webshops hanteren dezelfde Algemene Voorwaarden van BuDor webshops.Artikel 2. Bestelling en verzending

2.1
Alle artikelen hebben wij in principe op voorraad (behalve op maat gemaakte artikelen). Bij bestelling voor 15.00 uur op werkdagen, worden deze dezelfde dag nog verzonden. Mocht dit niet lukken, geeft dit je geen recht tot schadevergoeding.

2.2
Bestel je een op maat gemaakt artikel (naamslinger of (raam)sticker)? Deze worden speciaal voor jou gemaakt. We proberen het dezelfde dag nog te maken en te versturen. Bij drukte kan hiervan afgeweken worden. In ieder geval sturen we op maat gemaakte artikelen binnen 3 dagen toe.

2.3
Als een artikel niet op voorraad is, krijg je zo snel mogelijk per e-mail of telefonisch een bericht van ons. We geven dan aan wanneer je de artikel(en) kunt verwachten.

2.4
Na het afronden van je bestelling ontvang je altijd een bevestiging per e-mail.

2.5
We sturen je bestelling naar het adres dat je aangeeft bij bestelling. BuDor webshops is niet aansprakelijk als je bij bestelling een foutief adres invult.

2.6
Kies je per ongeluk bij het afronden van je bestelling voor een verkeerde verzendoptie? Dan ontvang je van ons zo snel mogelijk een e-mail voor een eventuele aanvullende betaling voor verzendkosten. Je bestelling wordt dan opgestuurd na ontvangst van het aanvullende bedrag.

2.7
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

2.8
Wij sturen je bestelling via PostNL. In 95% van de gevallen bezorgt PostNL je bestelling de volgende dag (binnen Nederland). BuDor webshops is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging bij PostNL.
 
2.9
Voor het bestellen van ballondecoraties zijn tevens de Bijzondere voorwaarden ballondecoraties van toepassing. Deze ontvang je per e-mail met de prijsopgave.Artikel 3. Betaling

3.1
Betalen kan via iDEAL, PayPal of Overboeking.

3.2
Belgische klanten kunnen ook gebruik maken van MrCash, o.a. Duitse klanten van Sofort.

3.3
Bij Overboeken ontvang je een mail met gegevens van onze betaalpartner Stichting Mollie Payments. Je betaalt aan hen met het opgegeven betaalkenmerk.
Je kunt er ook voor kiezen om het factuurbedrag direct aan BuDor webshops over te maken. Onze rekeninggegevens: IBAN NL70 KNAB 0766 8527 09 t.n.v. BuDor webshops te Den Helder. Vermeld dan het ordernummer.

3.4
Een bestelling met betaalmethode iDEAL, PayPal of Overboeking, wordt na één (1) week geannuleerd als wij geen betaling ontvangen.
 


Artikel 4. Ruilen en retourneren

4.1      
Controleer bij ontvangst van je bestelling of deze aan de overeenkomst beantwoordt. Hierbij dien je rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde artikelen.

4.2
Als een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, vragen wij je binnen 14 dagen contact met BuDor webshops op te nemen per mail of telefonisch. Als blijkt dat het artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft BuDor webshops de volgende keuzes:

  • het betreffende artikel te vervangen door een nieuw artikel (als we daarom vragen stuur je het ‘oude’ artikel aan ons terug op onze kosten)

  • of je krijgt de factuurwaarde terug gestort.

4.3      
Wil je een artikel om welke reden dan ook niet afnemen? Dan heb je het recht het artikel binnen dertig (30) dagen na aflevering aan BuDor webshops te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als:
je vóór het terugsturen ons eerst per e-mail of telefonisch hebt laten weten dat je wat wilt retourneren;
het artikel niet beschadigd of gebruikt is en in de originele verpakking zit.

4.4
Binnen veertien (14) dagen na verzending van de retour gestuurde artikel(en), stort BuDor webshops de gehele aankoopsom, inclusief de berekende verzendkosten, aan je terug. De verzendkosten voor het retourneren betaal je zelf.

4.5
Wil je een deel van je bestelling retourneren? Dan storten we de aankoopsom van, het door jou geretourneerde deel van de bestelling, aan je terug. Verzendkosten worden in dat geval niet gerestitueerd.

4.6
Maak je gebruik van gratis verzending boven een bepaald orderbedrag, en stuur je één of meerdere artikelen retour? Als het nieuwe orderbedrag onder de grens voor gratis verzending komt, brengen wij de verzendkosten alsnog in rekening. Dit bedrag wordt dan ingehouden van de terug te storten aankoopsom.

4.7
Op maat gemaakte artikelen, zoals naamslingers en (raam)stickers kunnen niet geretourneerd worden.
 
 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1
De op maat gemaakte naamslingers zijn gemaakt van fotokarton c.q. papier. Bij overmatig trekken kunnen de letters, cijfers en/of figuren gaan scheuren. Indien een slinger in een vochtige ruimte of buiten wordt opgehangen, kan dit het product nadelig beïnvloeden. Een naamslinger die langdurig wordt blootgesteld aan licht kan enigszins verkleuren, dit is normaal.
Hoewel wij zeer streng controleren op de kleuren bij de binnenkomst van een nieuwe partij fotokarton kan het voorkomen dat er minimale verschillen zitten in de kleuren van het fotokarton. In al deze gevallen is BuDor webshops hier niet verantwoordelijk voor.

5.2
BuDor webshops is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde materialen. Indien een artikel een fabricagefout bevat, zorgen wij ervoor dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost.

5.3
Alle op maat gemaakte gemaakte slingers zijn niet brandwerend geïmpregneerd. Dit houdt in dat je deze slingers officieel niet in feestruimtes, café’s, kantines e.d. mag gebruiken. Eventuele schade valt dan ook niet te verhalen op BuDor webshops.

5.4
BuDor webshops is nooit verplicht tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van BuDor webshops. Wij zijn nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

5.5
Als BuDor webshops, om welke reden dan ook, verplicht is tot enige schadevergoeding, dan zal deze nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het artikel of de dienst waardoor de schade veroorzaakt is.

5.6
Op onze websites kunnen links vermeld staan naar andere websites, die mogelijk interessant kunnen zijn. Deze links zijn slechts informatief. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de website(s) waarnaar verwezen wordt, of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artikel 6.  Prijzen en verzendkosten

6.1
Alle genoemde bedragen op de websites zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.

6.2
Het kan voorkomen dat, door wijziging van inkoopsprijzen, er een prijswijziging is. De prijzen op de factuur zijn bindend.

6.3
De verzendkosten zie je bij het plaatsen van de bestelling (in het winkelmandje). Deze zijn afhankelijk van het gewicht en afmeting van de bestelde artikelen.

6.4
In een enkele geval kan het voorkomen dat de vermelde verzendkosten op de website fout zijn. In dat geval ontvang je binnen 24 uur na bestelling een gecorrigeerde orderbevestiging met het juiste bedrag. Je hebt hierna het recht om eventueel van de bestelling af te zien.
 


Artikel 7. Overmacht

7.1
In geval van overmacht is BuDor webshops niet gehouden haar verplichtingen jegens jou na te komen. In dat geval wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

7.2
Onder overmacht wordt verstaan: elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van onze verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.
 


Artikel 8. Privacy Statement

8.1
Persoonlijke gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door BuDor webshops vertrouwelijk behandeld. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

8.2
Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het verwerken van je bestelling.

8.3
Meld je je aan om op de hoogte te blijven van aanbiedingen? Dan ontvang je onze nieuwsbrief op het e-mailadres dat je opgeeft. Je kunt je hiervoor elk moment weer afmelden.

8.4
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiervoor stuur je een e-mail met vermelding van je naam en adres aan: klantenservice@budor.nl.

8.5
BuDor webshops verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden.

8.6
Onze websites maken gebruik van cookies. Hiermee kunnen wij het gebruik van de websites analyseren en verbeteren. Wij slaan geen persoonlijke gegevens op. Je kunt de cookies altijd uitschakelen via je browser.

 

Artikel 9. Conformiteit en Garantie

9.1
Wij staan ervoor garant dat de door ons geleverde producten voldoen aan de aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. En dat het voldoet aan de, op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst, bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2
Een door de fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover BuDor webshops kan doen gelden.
 


Artikel 10. Klachtenprocedure en Geschillen

10.1
Natuurlijk hopen we dat je tevreden bent over onze artikelen en service. Als je toch een klacht hebt, vragen wij je dat per e-mail of telefonisch zo snel mogelijk, doch binnen zeven (7) dagen aan ons te melden. Wij zullen er vervolgens alles aan doen om de klacht zo snel mogelijk naar tevredenheid af te handelen.

10.2
Onze webshops zijn aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur. Mocht je er met ons niet uitkomen, heb je de mogelijkheid om je  klacht aan WebwinkelKeur voor te leggen. Dit kan op: https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is, dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.


10.3
Op overeenkomsten tussen BuDor webshops en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 


Artikel 11. Algemeen

11.1
BuDor webshops behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

11.2
Als je een bestelling bij ons plaatst, ga je akkoord met bovenstaande  voorwaarden.Versie juni 2018

Jouw voordelen op een rij:

+ Op werkdagen vóór
   16.00 uur besteld en
   betaald = zelfde dag
   verzonden

+ Kleine bestelling =
   lage verzendkosten
   vanaf € 1,95 (NL)
+ Pakket € 4,95 (NL)
+ Vanaf € 50,- GRATIS
   
verzenden (NL)
+ Niet goed = geld terug
+ Bereikbaar tot 19 uur
   (ma t/m za)
+ Aangesloten bij:
    Keurmerk webwinkel
 
 

Geen aanbieding missen? Meld je aan voor onze nieuwsbriefAanmelden

Handig om te weten

Verzendkosten afhankelijk van gewicht:
- brievenbuspost vanaf € 1,95 tot € 3,55 (Nederland)
- pakket € 4,95 (Nederland)
- BL / DL verzending max € 9,50
- GRATIS verzenden vanaf € 50,- 
  (vanaf € 75,- naar België en Duitsland)

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = zelfde dag verzonden 

Veilig betalen via iDEAL/Bancontact, PayPal, of Overboeking

30 dagen retourgarantie: niet goed = geld terug!

Slingerwinkel.nl is onderdeel van BuDor webshops

Vertrouwd online kopen

Wij zijn aangesloten bij Webwinkelkeur:
vertrouwd online winkelen

Klantenservice

klantenservice@budor.nl
Telefoon  : 06 - 397 862 61


Wij zijn van maandag t/m zaterdag te bereiken van 9 tot 19 uur
Per telefoon, e-mail, facebook of Whats App. 
(Op zondag alleen via mail bereikbaar)

KvK 55037747
BuDor webshops is gevestigd in Emmer-Compascuum

Alle bedragen zijn inclusief BTW - Powered by CCV Shop webwinkel software

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Met deze cookies kunnen wij jouw internetgedrag (anoniem) binnen onze website volgen en verzamelen. Sommige cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Andere om je bezoek makkelijker te maken, zodat je bijvoorbeeld informatie kunt delen via social media. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Meer weten? Lees ons cookiebeleid.